Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (โบว์ชัวร์) ขนาด A5 กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 2 พับ 3 ตอน จำนวน 1,440 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (โบว์ชัวร์) ขนาด A5 กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 2 พับ 3 ตอน จำนวน 1,440 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (โบว์ชัวร์) ขนาด A5 กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 2 พับ 3 ตอน จำนวน 1,440 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

เอกสารแนบ

2

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง