Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กฆ 5034 กรุงเทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.58-01-05013-0010 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กฆ 5034 กรุงเทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.58-01-05013-0010 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กฆ 5034 กรุงเทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.58-01-05013-0010 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

เอกสารแนบ

4

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง