Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาเจาะจง ทสจ.รบ.

เอกสารแนบ

น้ำมัน

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง