Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

"ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี"

"ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี"

@ ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี @ บริเวณสวนหย่อมหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี เช้าวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมตู้ปันสุขฯ โดยมีนายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี จัดเต็มจัดหนัก ระดมเจ้าหน้าที่ในสังกัดนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมนมเนย น้ำดื่ม ฯลฯ มาใส่ตู้ปันสุขฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมีพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนมารอรับบริการตั้งแต่เช้าเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่