Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว" ภายใต้กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ) เป็นประธาน ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (บ้านหนองปล้อง) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

แกลเลอรี่