Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) ขนาด A4 1 พับ 2 ตอน กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์สี 4 สี 2 ด้าน จำนวน 15,260 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) ขนาด A4 1 พับ 2 ตอน กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์สี 4 สี 2 ด้าน จำนวน 15,260 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) ขนาด A4 1 พับ 2 ตอน กระดาษอาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์สี 4 สี 2 ด้าน จำนวน 15,260 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง