Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ห้างร้าน ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ภายในบริเวณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และจับฉลากมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 700 คน

แกลเลอรี่