Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่โครงการ โครงการชุมชนและโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

เอกสารแนบ

ขยะมูลฝอย

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง