Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2560 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2560 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สนง.ทสจ.ราชบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ร่วมกับจังหวัดราชบุรี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดเขาช่องพราน อ.โพธาราม โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชน เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

แกลเลอรี่