Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) แยกขยะให้ถูกที่ ขนาดA5 2 พับ 3 ตอน กระดาษอาร์ตมัน 13 แกรม พิมพ์สี่สี 2ด้าน จำนวน 1000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) แยกขยะให้ถูกที่ ขนาดA5 2 พับ 3 ตอน กระดาษอาร์ตมัน 13 แกรม พิมพ์สี่สี 2ด้าน จำนวน 1000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) แยกขยะให้ถูกที่ ขนาดA5 2 พับ 3 ตอน กระดาษอาร์ตมัน 13 แกรม พิมพ์สี่สี 2ด้าน จำนวน 1000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง