Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

บินสำรวจสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

บินสำรวจสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำทีมสำรวจสภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ อ.เมือง อ.จอมบึง อ.บ้านคา อ.บ้านโป่ง อ.สวนผึ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วมกับ นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี  นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง)  ผู้แทนจากป้องกันจังหวัดราชบุรี  และผู้สื่อข่าว True 4U ช่อง TNN โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บินสำรวจพบจุดเกิดไฟป่าจำนวน 5 จุด ดังนี้  จุดที่ 1 ท้องที่ หมู่ที่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  จุดที่ 2 ท้องที่ บ้านห้วยต้นห้าง หมู่ที่ 6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในเขต อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  จุดที่ 3 ท้องที่ บ้านหนองปากทาง หมู่ที่ 6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน  จุดที่ 4 ท้องที่ บ้านหนองปรือ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  และจุดที่ 5 บ้านพุม่วง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  เนื้อที่การเกิดไฟป่าโดยประมาณจุดละ 10-20 ไร่ ซึ่งจุดที่เกิดไฟป่ามากที่สุดได้แก่ จุดที่ 4 ฟาร์มจระเข้ ท้องที่ บ้านหนองปรือ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง คณะผู้สำรวจได้แจ้งนายอำเภอจอมบึง ประสานและสั่งการเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 (จอมบึง) อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอจอมบึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานีควบคุมไฟป่าจอมบึง เข้าดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว  และจากการบินสำรวจดังกล่าวพบว่า ไฟป่าส่งผลกระทบเป็นส่วนน้อยที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ เนื่องจากพื้นที่เกิดไฟป่ามีจำนวนไม่มาก สาเหตุของหมอกควันที่พบน่าจะมาจากสาเหตุอื่น สังเกตุได้จากพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ในส่วนที่มีสภาพเป็นป่าดิบไม่ปรากฏการเกิดไฟป่า แต่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

เอกสารที่สแกน

ขนาดไฟล์:0.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง