Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และขอให้ผู้สัมภาษณ์มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ ratchaburi.mnre.go.th

เอกสารแนบ

31091

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง