Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อใช้กับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กย 1618 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อใช้กับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กย 1618 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) เพื่อใช้กับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 กย 1618 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ.

เอกสารแนบ

1839

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง