Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง พร้อมวัสดุนำ้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง พร้อมวัสดุนำ้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.รบ

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง พร้อมวัสดุนำ้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

45

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง