Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

น้ำทิ้งคืออะไร ?

น้ำทิ้ง คือ น้ำโสโครกที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วจากกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ เช่น น้ำทิ้งจากบ้านเรือน ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม

น้ำทิ้งจากโรงงานมีอันตรายหรือไม่ ?

น้ำทิ้งจากโรงงานเป็นน้ำโสโครกที่มีอันตรายเพราะมีกากสารพิษ ได้แก่ โลหะหนัก น้ำมัน และสารละลายเจือปนอยู่

สารอินทรีย์คืออะไร ?

สารอินทรีย์ คือ สารที่ประกอบด้วยไขมัน น้ำมัน และโปรตีน

สารอินทรีย์ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับน้ำ ?

สารอินทรีย์เป็นสิ่งปฏิกูลตัวสำคัญที่ทำให้เกิดความเน่าเสียขึ้นกับแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่า มีกลิ่น หรือมีสีดำคล้ำ

จุลินทรีย์คืออะไร ?

จุลินทรีย์ คือ ชีวิตเล็ก ๆ ที่อยู่ในน้ำ หน้าที่ของจุลินทรีย์ก็คือการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยการใช้ออกซิเจนเข้ามาช่วย ดังนั้น ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าใดจุลินทรีย์ก็จะดึงออกซิเจนมาช่วยในการย่อยสลายมากขึ้นเท่านั้น และการนำเอาออกซิเจนมาใช้มากเกินไปทำให้แหล่งน้ำนั้น ๆ ขาดแคลนออกซิเจนกลายเป็นแหล่งน้ำเสีย

บีโอดีคืออะไร ?

 บีโอดี เป็นคำศัพท์ที่ย่อมาจากคำว่า Biochemical Oxygen Demand เป็นค่าที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้ปริมาณของความสกปรกของน้ำทิ้งเป็นตัววัด 

ค่าบีโอดีได้จากอะไร ?

ค่าของบีโอดีจะแสดงถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ถ้าน้ำทิ้งมีสารอินทรีย์สูง มีปริมาณของออกซิเจนที่ถูกจุลินทรีย์ดึงไปใช้ในการย่อยสลายก็สูง ค่าบีโอดีน้ำนั้นก็จะสูงด้วย

ค่าบีโอดีบอกถึงอะไร ?

ค่าบีโอดีบอกถึงความเน่าเสียของน้ำ นั่นคือค่าบีโอดียิ่งสูงก็หมายถึงความเน่าเสียของน้ำในแหล่งน้ำนั้นยิ่งมากขึ้นด้วย

จำนวนทั้งหมด 100 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13