Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

วิธีการประหยัดการใช้ประโยชน์จากกระป๋องเครื่องดื่มทำได้อย่างไร ?

ประหยัดได้โดยการรีไซเคิลกระป๋องแคนเมื่อใช้แล้วสามารถหมุนเวียนส่งกลับโรงงานเพื่อผลิตใหม่ได้อีก ซึ่งในการรีไซเคิลกระป๋องแคนนั้นจะใช้ความร้อนเพียงร้อยละ
5 ของการผลิตครั้งแรกเท่านั้น

เรานำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่อย่างไร ?

ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ การเก็บรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมจากนั้นก็ส่งเข้าโรงงาน เพื่อบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมาทำให้เป็นแท่งและนำมารีดให้เป็นแผ่นแล้วส่งเข้าโรงงานทำกระป๋องใบใหม่ที่ไม่มีขีดจำกัดว่าจะนำอลูมิเนียมมาผลิตใช้ได้ใหม่อีกกี่ครั้ง

การเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ ทำให้เกิดอะไรขึ้น ?

 ทุกครั้งที่ตู้เย็นถูกเปิดออกอากาศเย็นภายในตู้จะถ่ายเทออกนอกตู้ และภายในตู้ก็จะถูกแทนที่ด้วยอากาศร้อนทำให้ตู้เย็นต้องใช้กระแสไฟเพิ่มขึ้น เพื่อปรับอุณหภูมิของตู้เย็นให้เย็นลง 

การเติมน้ำมันล้นถังจะทำให้เกิดอะไรขึ้น ?

 การเติมน้ำมันล้นถังหรือหกล้นออกมาน้ำมันส่วนนั้นจะเกิดปฏิกิริยากับแสงแดดระเหยเป็นไอกลายเป็นหมอกพิษขึ้นได้ 

จำนวนทั้งหมด 100 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13