Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ratchaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

มดมีอันตรายต่อคนหรือไม่ ?

มดเป็นพาหนะนำเชื้อโรคมาสู่ร่างกายคน เพราะ มดกินอาหารทุกชนิดไม่เลือก และมีนิสัยเดินไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าพื้นจะสะอาดหรือสกปรก สิ่งสกปรกทั้งหลายจึงติดมากับตัวมดเมื่อ
มันสัมผัสกับอาหารสิ่งสกปรกนั้นก็จะลงไปปนเปื้อนอยู่ในอาหาร อาหารที่มดกินแล้วจึงไม่ควรนำมารับประทานอีก

ผู้ปราบแมลงในระบบของธรรมชาติมีสัตว์อะไรบ้าง ?

ผู้ปราบแมลงในระบบธรรมชาติ ได้แก่ กบ คางคก เม่น ตะกวด หนูหริ่ง นก แมลงเต่าทอง และแมลงปอ

การปราบแมลงโดยระบบธรรมชาติทำอย่างไร ?

เป็นการปราบแมลงโดยระบบห่วงโซ่อาหาร เช่น นกนางนวลตัวหนึ่ง ๆ กินแมลงได้อย่างน้อยถึง 200 ตัวต่อวัน เช่นเดียวกับนกดุเหว่าที่สามารถกินหนอนได้นับร้อยตัวต่อวัน หรือแมลงเต่าทองที่มีหน้าที่กินเพลี้ยต้นไม้เป็นอาหาร

พันธุ์พืชที่เกิดอยู่ในโลกทั้งหมดมีเท่าใด ?

 พันธุ์พืชที่เกิดอยู่ในโลกมีอยู่ประมาณ 350,000 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นพืชชั้นสูงประมาณ 250,000 ชนิด และเป็นพืชชั้นต่ำอีกประมาณ 100,000 ชนิด 

การสูญพันธุ์ของพืชเกิดขึ้นอย่างไร ?

 การสูญพันธุ์ของพืชเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันส่วนหนึ่งนั้นการสูญพันธุ์เกิดจากการวิวัฒนาการของธรรมชาติแต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ 

การสูญพันธุ์เป็นไปอย่างไร ?

นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณว่าการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ในปัจจุบันนั้นได้สูญพันธุ์ไปวันละ 1 ชนิด และสิ้นศตวรรษนี้จะมีพืชและสัตว์สูญพันธุ์ไปจากโลกถึง 1 ล้านชนิด

โลกมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อยู่เป็นจำนวนเท่าใด ?

โลกมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประมาณ 45,000 ชนิด และมีสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประมาณ 5-10,000,000 ชนิด ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 เป็นชีวิตของแมลงชนิดต่าง ๆ

การสูญพันธุ์ของพืชมีผลกระทบต่อการมีชีวิตของสัตว์หรือไม่ ?

 การสูญพันธุ์ของพืชเพียง 1 พันธุ์ จะมีผลกระทบทำให้พันธุ์สัตว์ต้องตายลงถึง 20-40 พันธุ์ 

จำนวนทั้งหมด 100 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13