Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ผู้ช่วย รมว.ทส. เปิดเวทีสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วย รมว.ทส. เปิดเวทีสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วย รมว.ทส. เปิดเวทีสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ จังหวัดลำพูน The post ผู้ช่วย รมว.ทส. เปิดเวทีสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ จังหวัดลำพูน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 27 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55512

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ‘ยุทธพล’ ลงพื้นที่สำรวจ แหล่งอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน 400 ตัวสุดท้ายของโลก พัฒนา’เพชรบุรี’เป็นเมืองหลวงแห่งการส่องนกของทวีปเอเชีย

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ‘ยุทธพล’ ลงพื้นที่สำรวจ แหล่งอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน 400 ตัวสุดท้ายของโลก พัฒนา’เพชรบุรี’เป็นเมืองหลวงแห่งการส่องนกของทวีปเอเชีย

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ‘ยุทธพล’ ลงพื้นที่สำรวจ แหล่งอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน 400 ตัวสุดท้ายของโลก พัฒนา’เพชรบุรี’เป็นเมืองหลวงแห่งการส่องนกของทวีปเอเชีย The post ที่ปรึกษา รมว.ทส. ‘ยุทธพล’ ลงพื้นที่สำรวจ แหล่งอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน 400 ตัวสุดท้ายของโลก พัฒนา’เพชรบุรี’เป็นเมืองหลวงแห่งการส่องนกของทวีปเอเชีย appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 27 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55505

ทส. ร่วมกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ฉายหนังสาระคดีสั้นในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กว่า 130 โรง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล คาดมีคนได้ชมกว่า 13 ล้านคน

ทส. ร่วมกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ฉายหนังสาระคดีสั้นในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กว่า 130 โรง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล คาดมีคนได้ชมกว่า 13 ล้านคน

ทส. ร่วมกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ฉายหนังสาระคดีสั้นในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กว่า 130 โรง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล คาดมีคนได้ชมกว่า 13 ล้านคน The post ทส. ร่วมกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ฉายหนังสาระคดีสั้นในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กว่า 130 โรง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล คาดมีคนได้ชมกว่า 13 ล้านคน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 27 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55494

ทส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 22563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 22563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 22563 The post ทส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 22563 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 27 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55472

ทส. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ทส. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ทส. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ The post ทส. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 24 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55222

วราวุธ นำทีม ทส. ร่วมประชุมน่านแซนด์บ็อกซ์ ครั้งที่ 2

วราวุธ นำทีม ทส. ร่วมประชุมน่านแซนด์บ็อกซ์ ครั้งที่ 2

วราวุธ นำทีม ทส. ร่วมประชุมน่านแซนด์บ็อกซ์ ครั้งที่ 2 The post วราวุธ นำทีม ทส. ร่วมประชุมน่านแซนด์บ็อกซ์ ครั้งที่ 2 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 24 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55184

วราวุธ ลุยภาคเหนือ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

วราวุธ ลุยภาคเหนือ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

วราวุธ ลุยภาคเหนือ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า The post วราวุธ ลุยภาคเหนือ เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 21 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55137

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง The post รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 20 ก.พ. 63

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/55057