Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

Ratchaburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวเด่น ทส.

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติผ่าน Video Conference  เตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปี 65

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติผ่าน Video Conference เตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปี 65

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติผ่าน Video Conference เตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปี 65 The post ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติผ่าน Video Conference เตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปี 65 appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 18 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77572

บิ๊กป้อม หนุน ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า "อุทัยธานี ตรัง ฉะเชิงเทรา" อนุรักษ์วัฒนธรรม ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม

บิ๊กป้อม หนุน ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า "อุทัยธานี ตรัง ฉะเชิงเทรา" อนุรักษ์วัฒนธรรม ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม

บิ๊กป้อม หนุน ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า "อุทัยธานี ตรัง ฉะเชิงเทรา" อนุรักษ์วัฒนธรรม ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม The post บิ๊กป้อม หนุน ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า "อุทัยธานี ตรัง ฉะเชิงเทรา" อนุรักษ์วัฒนธรรม ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 18 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77546

วราวุธ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอุทยานฯภูเรือ เน้นบริการสร้างความประทับใจให้ประชาชน

วราวุธ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอุทยานฯภูเรือ เน้นบริการสร้างความประทับใจให้ประชาชน

วราวุธ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอุทยานฯภูเรือ เน้นบริการสร้างความประทับใจให้ประชาชน The post วราวุธ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอุทยานฯภูเรือ เน้นบริการสร้างความประทับใจให้ประชาชน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 15 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77435

วราวุธ ย้ำ ไม่ว่าแล้งแค่ไหน พี่น้องประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้ พร้อมส่งมอบน้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่ ให้บ้านหนองอุมลัว จ.เลย

วราวุธ ย้ำ ไม่ว่าแล้งแค่ไหน พี่น้องประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้ พร้อมส่งมอบน้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่ ให้บ้านหนองอุมลัว จ.เลย

วราวุธ ย้ำ ไม่ว่าแล้งแค่ไหน พี่น้องประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้ พร้อมส่งมอบน้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่ ให้บ้านหนองอุมลัว จ.เลย The post วราวุธ ย้ำ ไม่ว่าแล้งแค่ไหน พี่น้องประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้ พร้อมส่งมอบน้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่ ให้บ้านหนองอุมลัว จ.เลย appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 15 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77429

รมว.วราวุธ ตรวจราชการครบจังหวัดที่60 มอบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.หนองบัวลำภู

รมว.วราวุธ ตรวจราชการครบจังหวัดที่60 มอบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.หนองบัวลำภู

รมว.วราวุธ ตรวจราชการครบจังหวัดที่60 มอบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.หนองบัวลำภู The post รมว.วราวุธ ตรวจราชการครบจังหวัดที่60 มอบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.หนองบัวลำภู appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 15 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77393

วราวุธ ลงพื้นที่ป่าชุมชนหนองวัวซอ ย้ำชุมชนมีความสำคัญดูแลรักษาป่าและน้ำ

วราวุธ ลงพื้นที่ป่าชุมชนหนองวัวซอ ย้ำชุมชนมีความสำคัญดูแลรักษาป่าและน้ำ

วราวุธ ลงพื้นที่ป่าชุมชนหนองวัวซอ ย้ำชุมชนมีความสำคัญดูแลรักษาป่าและน้ำ The post วราวุธ ลงพื้นที่ป่าชุมชนหนองวัวซอ ย้ำชุมชนมีความสำคัญดูแลรักษาป่าและน้ำ appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 15 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77384

วราวุธ ลงพื้นที่สวนรุกขชาติไทย-ลาว เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนความสุขให้ประชาขน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.หนองคาย

วราวุธ ลงพื้นที่สวนรุกขชาติไทย-ลาว เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนความสุขให้ประชาขน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.หนองคาย

วราวุธ ลงพื้นที่สวนรุกขชาติไทย-ลาว เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนความสุขให้ประชาขน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.หนองคาย The post วราวุธ ลงพื้นที่สวนรุกขชาติไทย-ลาว เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนความสุขให้ประชาขน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.หนองคาย appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 15 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77370

ทส. ประสานความร่วมมือกับ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน ๔ ประเด็นใหญ่ ป้องกันไฟป่า PM 2.5 ปลูกป่าต้นน้ำ จัดทำที่ดินทำกิน และการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน

ทส. ประสานความร่วมมือกับ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน ๔ ประเด็นใหญ่ ป้องกันไฟป่า PM 2.5 ปลูกป่าต้นน้ำ จัดทำที่ดินทำกิน และการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน

ทส. ประสานความร่วมมือกับ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน ๔ ประเด็นใหญ่ ป้องกันไฟป่า PM 2.5 ปลูกป่าต้นน้ำ จัดทำที่ดินทำกิน และการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน The post ทส. ประสานความร่วมมือกับ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน ๔ ประเด็นใหญ่ ป้องกันไฟป่า PM 2.5 ปลูกป่าต้นน้ำ จัดทำที่ดินทำกิน และการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน appeared first on กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

วันที่: 14 ม.ค. 64

URL: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/77290