ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
>> ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/02/2561)
>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/02/2561)
>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) ขนาด A4 จำนวน 1000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/02/2561)
>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) และป้ายแสดงข้อมูลชนิดม้วนเก็บได้ (Roll up) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/02/2561)
>>ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) ระหว่างวันที่วันที่ 8-25 มกราคม 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/02/2561)
อ่านทั้งหมด 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 (03/04/2560)
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (06/03/2560)
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560 (03/02/2560)
>> สรุปผลการาจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 (03/01/2560)
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2559 (07/12/2559)
อ่านทั้งหมด 
ประชาสัมพันธ์
>>ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (12/01/2561)
>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (16/11/2560)
>> บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล (17/10/2560)
>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการการประกอบกิจการน้ำบาดาล (12/10/2560)
>> ประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (08/08/2560)
อ่านทั้งหมด 
กิจกรรม/การดำเนินงาน
>> กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการประชารัฐชาวราชบุรีรวมใจภักดิ์ ป่ารักษ์์น้ำตามรอยพ่อ ร่วมใจปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ (02/02/2560)
>> การร่วมแสดงเจตจำนงในการทำงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต (31/01/2560)
>> การดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีี วันที่ 26 ธันวาคม 2559 (26/12/2559)
>> การดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีี วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 (16/12/2559)
>> การดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีี วันที่ 13 ธันวาคม 2559 (13/12/2559)
อ่านทั้งหมด 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (13/10/2558)
>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (13/10/2558)
>> ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (13/10/2558)
>> หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ (12/10/2558)
>> แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (24/07/2558)
อ่านทั้งหมด 
ข่าวบริการ
>> รูปประกอบบ่อฝังกลบขยะ (29/03/2560)
>> การอภิปราย "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน" (29/03/2560)
>> การบรรยาย "ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ" (29/03/2560)
>> การบรรยาย "การบริหารจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี" (29/03/2560)
>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน (29/03/2560)
อ่านทั้งหมด 
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
>> รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง จ้างเหมาบริการในการตรวจแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน 50 แห่ง (27/12/2560)
>> จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ โครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะเหลือศูนย์์ด้วยหลัก 3 R จำนวน 1 ราย (01/11/2559)
>> จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 ราย (19/10/2558)
>> จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ (16/10/2558)
>> จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ โครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะเหลือศูนย์ด้วยหลัก 3 R จำนวน 1 ราย (23/09/2558)
อ่านทั้งหมด 
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
>> เกณฑ์ประเมินผลการบัญชีประจำเดือน กันยายน 2560 (19/10/2560)
อ่านทั้งหมด 

นายสว่าง  กองอินทร์
ผอ.สนง.ทสจ.ราชบุรี
 

จดหมายอิเล็กทรอนิค

แบบฟอร์มขอใช้อีเมล์

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 2,301 คน
Total 14,078 คน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
52  ถนนวรเดช  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์  0-3233-7041   โทรสาร  0-3232-2037,0-3232-2604